Tiroid Nodülleri

25-09-2016 | Kategori: Endokrin ve Metabolik Hastalıklar

Okuma Listeme Ekle
Favori Listeme Ekle
  • iHealth

    Erişkinlerde Tiroid bezinde nodül bulunması sık rastlanılan bir klinik problemdir. Rastlanma sıklığı %3-7 civarındadır. Yaşlılarda, kadınlarda, iyot eksikliği olanlarda ve radyasyona maruz kalanlarda daha sıktır. Her 20 tiroid nodülünden 1’i malign yani kötü huyludur. Tiroid nodülü çoğunlukla bulgu vermeden yavaş yavaş büyüyüp muayene esnasında veya başka nedenle yapılan tetkiklerde ya da kişinin kendi eline gelmesi gibi nedenlerle tesadüfen bulunur. . . .

    Yazının devamını okumak için

    HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL!
    Erişkinlerde Tiroid bezinde nodül bulunması sık rastlanılan bir klinik problemdir. Rastlanma sıklığı %3-7 civarındadır. Yaşlılarda, kadınlarda, iyot eksikliği olanlarda ve radyasyona maruz kalanlarda daha sıktır. Her 20 tiroid nodülünden 1’i malign yani kötü huyludur. Tiroid nodülü çoğunlukla bulgu vermeden yavaş yavaş büyüyüp muayene esnasında veya başka nedenle yapılan tetkiklerde ya da kişinin kendi eline gelmesi gibi nedenlerle tesadüfen bulunur. Nodül bulunun kişilerde nadiren yutma esnasında ağrı, boğazda basınç hissi, ses tonunda değişiklik, ağrı gibi yakınmalar olsa bile çoğunlukla şikayete neden olmaz. Nadiren hipo veya hipertroidi bulgularına rastlanabilir.

    Tiroid Kanseri riskini artıran özellikler:

    Ailede medüller tiroid kanseri veya multiple endokrin neoplazi öyküsü

    Nodülün hızlı büyümesi, sınırlarının belirsiz oluşu, ele sert gelmesi

    Çevre dokuya yapışık olması

    Boyunda ele gelen lenf düğümleri-bezeler olması

    Ses tellerinde paralizi (felç)

    Bölgesel lenf düğümlerinde büyüme

    Uzak organlara metastaz

    Boyun ve baş bölgesine radyasyon uygulanmış olması

    20 yaştan genç, 70 yaştan büyük olmak

    Erkek olmak

    Nodülün 4 cm’den büyük olması veya kısmi olarak kistik olması

    Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve öksürük gibi komşu dokulara bası sonucu oluşan semptomların bulunması.

    Amerikan Klinik Endokrinolojistler Derneği (AACE) ele gelen tiroid nodülü bulunan herkese tiroid ultrasonografisi (US) yapılmasını önermektedir. Eğer nodülün büyüklüğü 10 mm veya üstü ise ayrıca iğne biopsisi yapılarak iyi veya kötü huylu olup olmadığına bakılmalıdır. 10 mm’den küçük nodüllere sadece doktorun gerek duyduğu hallerde biopsi yapılır. Nodülün tek veya birden fazla olması kanser riskini değiştirmez. Ayrıca ele tek olarak gelen tiroid nodüllerinin en az %50’sinde US ile tiroid içinde diğer başka nodüller de bulunmaktadır. Kistik nodüller genellikle iyi huylu olmakla birlikte yine de biopsi gerekebilir çünkü nadiren bazı papiller tiroid kanserleri kistik olabilir.

    MR ve CT rutin nodül incelemesinde kullanılmaz.

    Tiroidin radyoaktif madde ile yapılan sintigrafisi tiroid nodülünün incelenmesi için genellikle gerekli değildir. Ancak iyot yetmezliği bulunan bölgelerde yaşayan hastalarda özellikle de TSH (Tiroidi Uyarıcı Hormon) kan değerleri normalin alt sınırında veya altında ise kullanılabilir. Sintigrafide aşırı radyoaktif madde tutulumu gösteren nodüllere hiperfonksiyonel veya “sıcak nodül”, az radyoaktif tutanlara ise hipofonksiyonel veya “soğuk nodül” denir. Sıcak nodüller hemen daima iyi huyludur. Tiroid nodüllerinin çoğu soğuk nodül olup bunların da %5-8’i kötü huyludur.

    İyi huylu tiroid nodülleri genellikle sadece takip gerektirir. Her 6-24 ayda bir muayene, gerekli görüldüğü taktirde de tiroid hormon ölçümleri yapılır. Nodül hızlı büyüyorsa biopsi gerekebilir. Hiperfonksiyonel tiroid adenomlarında veya toksik nodüler guatrda radyoaktif iyot tedavisi gerekebilir. Radyoaktif iyot tedavisi genellikle küçük guatrlı ve maligniteden şüphe edilmeyen hastalarda ya da daha önce cerrahi tedavi uygulanmış hastalarda kullanılır. Hamilelerde ve emziren kadınlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda tedavi sonrası tiroid bezinde fonksiyon yetmezliği oluşabilir. Bunu takip etmek için tedaviden sonraki 3-6 ay içinde tiroid hormonlarının kan seviyelerine bakılmalıdır. Eğer nodül komşu organlara bası yaparak solunum sıkıntısı gibi semptomlara neden oluyorsa iyi huylu da olsa cerrahi girişim gerektirebilir.

    İyi huylu tiroid nodüllerinin çevre dokuya bası yapan veya hastayı görünüm olarak rahatsız eden fakat cerrahi olarak risk taşıyanlarına, uygun merkezlerde lazer tedavisi uygulanabilir. Bu tedavide US altında, tiroiddeki lezyon içine lazer uygulanır. Çoğunlukla hastaneye yatış gerektirmez, polikliniklerde yapılabilir. 1-3 kez girişim gerektirebilir.

    Kanser olan veya biopsi sonrası şüpheli görülen tüm nodüller cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Cerrahiden sonra daha başka tedavi gerekip gerekmediği tümörün cinsine göre hastanın doktoru tarafından planlanır.
    BURADA YAZILI OLAN SAĞLIK MAKALELERİ SADECE TOPLUMU BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİKTİR. TANI VEYA TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ. YAZIDA BAHSİ GEÇEN TIBBİ DURUMDAN ŞÜPHE EDİLDİĞİNDE DERHAL BİR DOKTORA BAŞVURULMALIDIR.

    Yazının devamını okumak için

    HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL!

    Okuma Listeme Ekle
    Favori Listeme Ekle
iHealthFile Banner Reklam
iHealthFile Banner Reklam