Gastrointestinal Hastalıklar

 • iHealth

  Özafagus-Yemek Borusu Kanseri

  03-04-2019 | Kategori: Gastrointestinal Hastalıklar / Genel Cerrahi

  Özafagus, boğaz ile mideyi birleştiren, birçok tabakadan oluşan, kastan yapılmış boruya benzeyen bir organdır.  Nefes borusunun hemen arkasında, omurların önünde yer alır.  Mide ile birleştiği yerde gastroözafajial bileşke denilen ve sfinkter görevi  gören özel bir kas yapısı vardır. . . .


 • iHealth

  İrritabl Bağırsak Sendromu (Spastik Kolon)

  26-05-2016 | Kategori: Gastrointestinal Hastalıklar

  İrritable bağırsak sendromu (İBS) aralıklı olarak tekrarlayan karın ağrısı, karında şişkinlik, gaz hissi ve dışkılama alışkanlığında değişiklikle giden kronik bir bağırsak hastalığıdır. Eskiden spastik kolon olarak da anılan bu hastalıkta genel yaşam kalitesi bozulmakla birlikte altta yatan önemli bir neden bulunmamakta ve ölüme neden olduğu düşünülmemektedir. . . .


 • iHealth

  Gastroözafagial Reflü Hastalığı (GERD)

  26-03-2013 | Kategori: Gastrointestinal Hastalıklar

  Mide içeriğinin özafagusa (yemek borusuna) kaçması sonucu oluşan yakınmalar veya komplikasyonlarla karakterize bir hastalıktır. Polikliniklere başvurular arasında en sık rastlanılan nedenlerden biridir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde %14-20 erişkinin bu hastalığa ait yakınmaları bulunmaktadır. Ara ara oluşan reflü normalken (örneğin normal geğirme esnasında), bazı kişilerde patolojik olarak artmış reflüye rastlanır. . . .


 • iHealth

  Hepatit C

  01-03-2013 | Kategori: Enfeksiyon Hastalıkları / Gastrointestinal Hastalıklar

  Hepatit C virüsü, Flavivirus grubundan bir RNA virüsüdür. Enfeksiyon genellikle hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte kişilerin kanları ile temas sonucu gerçekleşir. Kan ve kan ürünlerinde rutin olarak HCV bakılmasından önceki yıllarda (1992’den önce) kan ürünü alan kişilerde olma riski yüksek iken kan ürünlerinin HCV yönünden rutin olarak taranmaya başlanmasından beri bu risk transfer edilen her 1 ünite kan için %0. . . .


 • iHealth

  Hepatit B

  27-01-2013 | Kategori: Enfeksiyon Hastalıkları / Gastrointestinal Hastalıklar

  Hepatit B virüsü Hepadnavirüs grubundan bir DNA virüsüdür. Hepadnavirüsler daha çok karaciğer tutulumu göstermekle beraber böbrek, pankreas ve kanda mononükleer hücrelerde de bulunabilirler. Tüm dünyada karaciğer hastalıklarının özellikle siroz ve hepatosellüler kanserin en önemli nedenlerinden biridir. Hepatit B aşısını düzenli uygulayan ülkelerde ve ülkemizde bu hastalığın görülme insidansında belirgin azalma olmakla beraber dünyanın birçok yerinde halen yaygındır. . . .


 • iHealth

  Hepatit A

  15-01-2013 | Kategori: Enfeksiyon Hastalıkları / Gastrointestinal Hastalıklar

  Hepatit A bir RNA virüsü olup sıklıkla fekal-oral yol olarak bilinen hasta kişinin dışkısı ile bulaşmış gıdaların tüketilmesi ile kişiden kişiye bulaşır. Kan transfüzyonları ile geçiş bildirilmiş olmakla birlikte nadirdir. Cinsel yolla bulaşmaz. Akut viral hepatitler arasında en sık rastlanılanı olup en çok çocuklar ve genç erişkinlerde görülür. . . .


 • iHealth

  Çölyak Hastalığı

  25-12-2012 | Kategori: Gastrointestinal Hastalıklar

  Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı kişilerde diyetle alınan gluten tarafından tetiklenen immünolojik bir hastalıktır. Toplumda rastlanma oranının %1 civarındadır. Her yaşta görülebilir özellikle 55 yaşından büyüklerde rastlanma oranında artış bildirilmiştir. Hastaların çoğunda tanının uzun yıllar atlandığı düşünülmektedir. Bilinmeyen bir nedenle kadınlarda görülme riski erkeklere oranla 1,5-2 kat daha fazladır. . . .


iHealthFile Banner Reklam
iHealthFile Banner Reklam