Genel Cerrahi

 • iHealth

  Özafagus-Yemek Borusu Kanseri

  03-04-2019 | Kategori: Gastrointestinal Hastalıklar / Genel Cerrahi

  Özafagus, boğaz ile mideyi birleştiren, birçok tabakadan oluşan, kastan yapılmış boruya benzeyen bir organdır.  Nefes borusunun hemen arkasında, omurların önünde yer alır.  Mide ile birleştiği yerde gastroözafajial bileşke denilen ve sfinkter görevi  gören özel bir kas yapısı vardır. . . .


 • iHealth

  Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri

  12-08-2018 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi

  Kolon kanseri (kalın bağırsak), rektum kanseri ile birlikte kolorektal kanserler olarak anılır. Hem kadın hem de erkeklerde kanser ölümlerinde 3. sıradadır. Endüstrileşmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Kolon gastrointestinal sistemin yani sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmıdır. Bu bölge 4 anatomik kısıma ayrılır. . . .


 • iHealth

  Memenin İyi Huylu Lezyonları

  24-06-2016 | Kategori: Genel Cerrahi

  Memede kanser riski yaratmayan lezyonlara iyi huylu meme lezyonları denir. Çeşitli hormonlar ve büyüme faktörleri kadının normal yaşam süreci boyunca meme dokusunu etkileyerek değişikliklere neden olurlar. Genetik faktörler de bu değişimlerin bazılarında etkendir. Memenin iyi huylu lezyonlarına kanserden çok daha sık rastlanır. Bunların çok büyük çoğunluğu ileride kanser riski taşımazlar. . . .


 • iHealth

  Meme Kanseri Taraması

  14-12-2012 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi / Koruyucu Sağlık

  Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en fazla tanı konulan kanser tipidir. Yaşla birlikte meme kanseri riski artmaktadır. 50-70 yaş arası kadınlarda tarama amaçlı mamografi yapılması birçok bilimsel grup tarafından önerilmektedir. US Preventive Services Task Force (USPSTF) 50-74 yaş arası kadınların tarama amaçlı olarak her 2 yılda bir mamografi yaptırmasını önermektedir. . . .


 • iHealth

  Meme Kanseri

  10-12-2012 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi

  Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanser türü olup dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kanserde en sık rastlanılan klinik bulgular, memede veya koltuk altında ele kitle gelmesi, meme başından akıntı, meme üstünde bir bölgede deride kalınlaşma veya portakal kabuğu tarzında çukurlaşma, memede şekil değişikliği, meme başında veya çevresinde renk değişimi, meme başında içe çöküntü veya memede adet dönemiyle ilişkisi olmayan ağrıdır. . . .


iHealthFile Banner Reklam
iHealthFile Banner Reklam