Kanser

 • iHealth

  Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri

  12-08-2018 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi

  Kolon kanseri (kalın bağırsak), rektum kanseri ile birlikte kolorektal kanserler olarak anılır. Hem kadın hem de erkeklerde kanser ölümlerinde 3. sıradadır. Endüstrileşmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Kolon gastrointestinal sistemin yani sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmıdır. Bu bölge 4 anatomik kısıma ayrılır. . . .


 • iHealth

  Akciğer Kanseri

  02-02-2018 | Kategori: Göğüs Hastalıkları / Kanser

  Akciğer dokusundaki hücrelerden kaynaklanan kanser tipine akciğer kanseri denir. Akciğer kanseri özellikle gelişmiş ülkelerde kadın ve erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında en önde gelenidir. En sık 45-70 yaşları arasında görülür.
   
  Akciğer kanseri tipi genel olarak 2 gruba ayrılır:


   
  1. . . .


 • iHealth

  Memede Mastektomi Sonrası Rekonstriktif Cerrahi

  06-09-2016 | Kategori: Kanser / Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

  Meme kanseri nedeniyle mastektomi (memenin cerrahi olarak boşaltılması)geçirmiş kadınlarda vücut imajındaki bozukluk ve cinsel fonksiyonların etkilenmesi gibi kaygılara sık rastlanılmaktadır. Bu nedenle kanser cerrahisini takiben rekonstriktif cerrahi yani anatomik bozukluğun düzeltilmesine yönelik cerrahi yöntemler gittikçe popülarite kazanmaktadır. Çeşitli yöntemlerle yapılan rekonstriktif cerrahide, memede kanser cerrahisi sonucu oluşan şekil bozuklukları giderilmeye çalışılır. . . .


 • iHealth

  Bazal Hücreli Cilt Kanseri

  28-08-2016 | Kategori: Dermatoloji / Kanser

  Cilt kanserleri en sık rastlanılan kanser türüdür. Bazı ülkelerde tüm kanserlerin yaklaşık yarısını oluşturur. Bazal hücreli kanser melanom dışı cilt kanserlerinin yaklaşık %80’ini oluşturur.

  Ultraviole radyasyona maruz kalmak en büyük risk faktörü sayılmaktadır. Genellikle 40 yaş üstü ve açık tenli kişilerde görülür. . . .


 • iHealth

  Over (Yumurtalık) Kanseri

  18-04-2016 | Kategori: Kadın ve Doğum Hastalıkları / Kanser

  Over kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanserler arasında 6.cı sırada yer alır. Yumurtalık kaynaklı kötü huylu tümörlerin yaklaşık %90’ı epitelyal tip denilen ve yumurtalığın üzerini döşeyen dokudan köken alan kanserlerdir. Avrupa, Amerika ve İsrail’de (Askenazi Yahudilerinde) sık rastlanırken Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde daha az sıklıkta görülür. Hastaların 2/3’ü tanı anında 55 yaştan büyüktür. . . .


 • iHealth

  Prostat Kanseri

  14-03-2013 | Kategori: Üroloji / Kanser

  Prostat kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinden olup erkeklerde kanserden ölümlerden ikinci sırada yer almaktadır. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı alma ihtimali %16 civarındadır. Prostat kanseri için risk faktörleri arasında ileri yaş (ortalama tanı yaşı %67-72dir), ailede prostat kanseri öyküsünün olması(birinci derece yakınında prostat kanseri öyküsünün olması riski iki kat artırır) ve siyahi ırktan olmak sayılabilir. . . .


 • iHealth

  Meme Kanseri Taraması

  14-12-2012 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi / Koruyucu Sağlık

  Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en fazla tanı konulan kanser tipidir. Yaşla birlikte meme kanseri riski artmaktadır. 50-70 yaş arası kadınlarda tarama amaçlı mamografi yapılması birçok bilimsel grup tarafından önerilmektedir. US Preventive Services Task Force (USPSTF) 50-74 yaş arası kadınların tarama amaçlı olarak her 2 yılda bir mamografi yaptırmasını önermektedir. . . .


 • iHealth

  Meme Kanseri

  10-12-2012 | Kategori: Kanser / Genel Cerrahi

  Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanser türü olup dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kanserde en sık rastlanılan klinik bulgular, memede veya koltuk altında ele kitle gelmesi, meme başından akıntı, meme üstünde bir bölgede deride kalınlaşma veya portakal kabuğu tarzında çukurlaşma, memede şekil değişikliği, meme başında veya çevresinde renk değişimi, meme başında içe çöküntü veya memede adet dönemiyle ilişkisi olmayan ağrıdır. . . .


iHealthFile Banner Reklam
iHealthFile Banner Reklam