Radyoloji

  • iHealth

    İntravenöz Pyelografi

    21-05-2018 | Kategori: Radyoloji / Üroloji / Nefroloji

    İntravenöz pyelografi ya da kısa adı ile İVP bir tür görüntüleme testinin adıdır ve böbreklerin, mesanenin ve idrar yollarının görüntülenmesini sağlar. İVP ile idrar yollarının kalınlığı, şekli ve bulunduğu lokalizasyon değerlendirilebilir. İVP sırasında kontrast adı verilen ilaçlı madde koldan damardan enjekte edilir. . . .


iHealthFile Banner Reklam
iHealthFile Banner Reklam